На пазара се предлагат няколо вида маски, които използуваме за защита от прах, аерозоли, вируси, и други подобни замърсители. Има обикновенни респираторни маски и такива, които не допускат преминаването на частици, а трети са със специални клапани за вдишване и издишване. Най-популярната маска е т.нар. медицинска, която е предназначена да предпазва от частици образувани при кашляне и слюнка. Тя има ниска степен на защита и е препоръчително да се сменя на 1-2 часа. При излагане на директен контакт с вирусоносители, маската трябва да се смени веднага. За да предпазва е необходимо да се постави правилно. Трябва да покрива носа, устата и брадичката. Този вид маски не могат да предпазват от вируси, а по-скоро предпазва виросуносителя да не рзаразява останалите хора.

    

Другият подобен вид маски са хирургическите. Те са с по-висока степен на защита, по-бавно се овлажняват от медицинските, но също трябва да се сменят на 1-2 часа. Те предпазват от вируси, но не на 100%.

        


Следващите маски са респираторните. Те защитават от прах / до 0,5 микрона / и аерозоли. От тях има и такива с филтри, недопускащи преминаването на частичи.Респираторните маски също са за еднократна употреба, но са по-издръжливи от медицинските и хирургическите, сменят се на 7-8 часа. Тези са три вида: FFP1, FFP2 и FFP3.

       


Маските от клас FFP1 предпазват прах и аерозоли, твърди и течни частици, но не и от пренасяните по въздуха ензими и биологични вещества от група 2 и 3. В групи са включени съответните вируси: 

  • в група 2 влизат, тези, който не се разпространяват широко и за тях има ефективна профилактика и лечение;
  • в група 3 са тези, причиняващи тежки заболявания, които се разпространяват масово;
  • виросите от група 1 не причиняват заболявания у хората, но има ефективно лечение и профилактика;
  • вирусите от 4 група са вирусите причинители на епидемии, за които няма профилактика и лечение.

      

Маските  FFP2 и FFP3, са значително по-скъпи от останалите и могат да предпазват от вируси. Не се овлажняват толкова бързо и дават превенция срещу вирусите от 2 и 3 група.

    

Всички тези изброени маски могат да са полезни, само когато кислорода във въздуха е над 17%. Повредените по механичен начин маски или затрудняващите дишането не са годни за употреба. Забранява се почистването или измиването на маските, не е разрешено да се пролзуват за многократно. Те са за еднократна употреба, след свалянето им се унищожават. Маските се употребяват в зависимост от степента на замърсеност на околната среда.

Последвайте ни във FACEBOOK или се включите в нашата VIBER общност.