МЕНЮ
Вашата кошница

Общи условия

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.suhstroi.com (наричана по-нататък “сайтът”) преди да използвате този сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани по-нататък “Потребител”) и www.suhstroi.com (наричанo по-нататък suhstroi.com или „Администраторът”), с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт. Suhstroi.com си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на сайта. 


Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.


ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА


Наименование на Доставчика:  "СУХСТРОЙ" ЕООД
Седалище на управление: гр. Пазарджик, ул. "Г. Бенковски" 98
МОЛ: Живко Божилов
ЕИК: 112 531 045
Адрес на упражняване на дейността: гр. Пазарджик, ул. "Ал. Стамболийски" 190


АВТОРСКИ ПРАВА


Съдържанието в сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на suhstroi.com и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на suhstroi.com и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИ


    Личните данни, предоставени от клиентите на фирма "СУХСТРОЙ" ЕООД в нейната уеб страница suhstroi.com, при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само при приемане и изпълнение на поръчки, маркетингови и промоционални цели, изпращане на информационни бюлетини, и за връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми или уточняване на детайли, свързани с поръчката и нейната доставка.
    Фирма "СУХСТРОЙ" ЕООД  гарантира, че личните данни на клиентите предоставени на уеб страницата и suhstroi.com, няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от горепосочените. Suhstroi.com запазва правото да променя тази политика по всяко време.
    Повече информация за начина на събиране, обработване и съхранение на личните данни може да прочетете в раздел Поверителност на данни.


БИСКВИТКИ


Бисквитките или Cookies ("бисквитки") са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.


ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ


Suhstroi.com прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Suhstroi.com не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Suhstroi.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Suhstroi.com не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.


ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ


Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, направено от suhstroi.com  (като доставчик)  до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между suhstroi.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от клиента от страницата на магазина и изпращане на потвърждаващо поръчката е-писмо от страна на управата на магазина.


ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА


Съгласно действащото българско законодателство, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от извършената покупка без да дължи неустойка, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на допълнителните разходите, за транспорт на стоките, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги от сключване на договора.
    Потребителят предварително писмено трябва да информира suhstroi.com чрез формата за рекламации, че се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума за върнатата стока. След което наш сътрудник ще се свърже с рекламиращия.  В случаите на заплащане на стоките чрез VPOS, парите се възстановяват по сметка на картата, с която е извършено плащането, банковите данни не се съхраняват. Стоката трябва да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, което да представи нотариално заверено пълномощно. Разходите за транспорт на стоките се заплащат от потребителя.

    Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта (в случай че има налична), в отличен търговски вид (неразличима от нова), поставена в оригиналната ѝ опаковка. В случай, че потребител се възползва от правото си и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, suhstroi.com  се задължава да  възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от 14 (четиринадесет) дни от връщането на стоката.


   Потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от извършената покупка без да дължи неустойка, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, преди стоките да бъдат изпратени за доставка. Потребителят предварително писмено трябва да информира suhstroi.com чрез формата за рекламации, че се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума. При случаите на заплащане на стоките чрез VPOS, парите се възстановяват по сметка на картата, с която е извършено плащането, банковите данни не се съхраняват. Изключение правят случаите, при които потребителят е избрал метод на плащане ''наложен платеж'', тук няма средства за възстановяване, единствено се анулира продажбата. 


   Разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.


РЕКЛАМАЦИЯ


Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени единствено и само чрез формата за рекламация. 
    Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени само при приемане на стоките от клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, ''Сухстрой ЕООД'' предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на ''Сухстрой'' ЕООД.
    В момента на доставката на стоките е изключително важно, потребителят или лице, упълномощено от него да извършат обстоен преглед на вида им. Ако бъдат констатирани несъответствия, дефекти или видими щети, причинени по време на транспортирането, потребителят трябва да попълни протокол за щети, в който подробно да ги опише. Задължително това трябва да се случи в присъствието на куриера. Същевременно трябва да се уведоми и наш сътрудник от отдел онлайн продажби на тел.: 0893889933 или на e-mail: info@suhstroi.com
    При предоставяне на рекламация, клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията: касова бележка, снимков материал, други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.
   Вследствие на рекламацията, ''Сухстрой'' ЕООД регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че клиентът не предяви рекламация пред  ''Сухстрой'' ЕООД в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.


УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА 


За да пазарува на Сайта, потребителят/клиентът може да действа като гост или като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта. Регистриран или не клиентът задължително трябва да попълни всички места, отбелязани със звезда (*). При нежелание на клиента да се регистрира, той може да направи заявка за поръчка на стоки по следните начини:
    • Със стандартна поръчка, като натисне бутон "ПОРЪЧАЙ" - при този начин на пазаруване на стоки клиента трябва да даде пълни данни за поръчката - вид и количество на стоките; име, телефон, адрес за връзка, адрес за доставка и начин на плащане, т.е. да попълни всички полета с (*).
    • С бърза поръчка, като натисне бутона "БЪРЗА ПОРЪЧКА" - при избор на този вариант на пазаруване на стоки, клиентът трябва да попълни полетата с име и телефон за да може наш служител да се свърже с него за потвърждение на поръчката и уточняване на подробностите за начина и мястото на доставка.


Желанието за закупуване на стоки се счита за извършено след натискане на съответния бутон - ПОРЪЧАЙ, след като са избрани и прегледани стоките, начина на плащане и начина на доставка, попълнени всички задължителни полета, като се приема, че клиента се е съгласил с Общите условия. С изпращане на поръчката клиентът/купувачът разрешава на служител на www.suhstroi.com да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага, във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
    При посочени неверни данни или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката към Сухстрой ЕООД, би могло да не възникне задължение за сключване на договор с клиента и изпълнение на пръчката.
    Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена поръчка, която все още не е получена на заявения от потребителя адрес. Потребителя носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.


ДОСТАВКА


Доставката на поръчките се осъществява в рамките на 1 до 2 работни дни, но не повече от 10 работни дни, в зависимост от това кога е пусната заявката. Заявки, пуснати до 14:00 часа се доставят на следващия работен ден, а тези пуснати след този час се доставят на втория работен ден. Фирма "СУХСТРОЙ" ЕООД има договорени отношения с куриерска фирма Еконт и предоставя възможност за доставка до офис на Еконт или до адрес на получателя, предварително зададен от клиента на www.suhstroi.com.

С услугата "ПРЕГЛЕД" може да отворите и прегледате съдържанието на пратката, преди да я заплатите, за да се уверите в нейната цялост, както и дали отговаря на предоставеното описание.

Услугата ''ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ'' е включена за всички пратки на СУХСТРОЙ ЕООД. Чрез нея се гарантират случаите на на повреда, загуба или кражба на пратката. Отговорността зависи от това дали сте прегледали съдържанието на пратката, преди да я заплатите. Ако не сте се възползвали от опцията "ПРЕГЛЕД" преди получаване на пратката, СУХСТРОЙ ЕООД не носи материална отговорност в изброените по-горе случаи.

Запазваме правото си да променим срока за доставка, при възникване на непреодолими обстоятелства, като в този случай ще се свържем с Вас, за да ви уведомим за забавянето и да уточним новия срок на доставка.

Безплатна доставка

''СУХСТРОЙ'' ЕООД може да определи условия за извършване на безплатна доставка при поръчка на избрани артикули. Всеки артикул с безплатна доставка е обозначен със специален етикет, който показва, че доставката за него е за сметка на продавача. Условието за безплатна доставка важи само и единствено за избраните артикули с етикет ''Безплатна доставка''. При покупка на продукт с безплатна доставка и продукт със стандартна цена за доставка, купувачът заплаща само цената за доставка на втория. Цената за доставка се определя по ''Тарифа за основни куриерски услуги за стандартни пратки за България'' на куриерска фирма ''Еконт Експрес'' ООД.


Нашето решение за Вашите тежки и обемни пратки до всяка точка в България

Опаковането на всички пратки се извършва в съответствие със спецификата на товарите и най-вече в съответствие с начина на транспортиране. За карго пратки над 50 кг. предлагаме палетизиране. Условията за карго пратки, с необходимост от палетизиране подлежат на допълнително уточнение с наш служител. Цените за доставка на карго палетни пратки са по ''Тарифа за основни карго услуги в България'' на куриерска фирма ''Еконт Експрес'' ЕООД.

Видове и цени на карго палети:
- Стандартни: европале (80 х 120 см)  – 19.20 лв.
- Стандартни: евроскара (80 х 120 см)  – 14.40 лв.
- Нестандартно пале (Различни размери)  – 6.00 лв.

Специално за клиенти от гр. Пазарджик - предлагаме безплатна доставка с фирмен превоз на стока в рамките на гр. Пазарджик за покупки над 240 лв., а за покупка на стойност под 240 лв - цената за доставка е 12 лв.
Доставките в рамките на града се извършват в същия ден, при пусната заявка до 17:00 часа.