МЕНЮ
Вашата количка

Условия за пазаруване в строителен маркет и склад СУХСТРОЙ

КАКВА Е ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СТРОИТЕЛЕН МАРКЕТ И СКЛАД СУХСТРОЙ?

Уважаеми клиенти, в качеството си на КУПУВАЧ във физическия строителен магазин и склад на СУХСТРОЙ, Вие носите отговорност за избора на точния продукт според Вашите нужди и трябва да се запознаете внимателно с характеристиките, качествата и спецификациите му, за да сте сигурни, че ще Ви бъде полезен. Купувайки, Вие трябва да се уверите, че избраната стока е в подходящ търговски вид, има всички необходими части и аксесоари в комплекта и целостта ѝ не е нарушена. Молим Ви да направете това преди да напуснете обекта.

Получаването и приемането на всеки документ (касова бележка с касов бон, фактура, протокол и др.) удостоверява съгласието Ви с особеностите на закупената стока, нейният външен вид, цялост и закупено количество.


КАК И КОГА МОЖЕТЕ ДА ПРЕДЯВИТЕ СТОКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ?

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на закупуването на стоката, могат да бъдат предявени единствено и само на място в магазина. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци и ако бъдат констатирани нарушения, дефекти или видими щети, СУХСТРОЙ предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство. В противен случай, стоките се считат за приети. При предоставяне на рекламация, клиентът задължително прилага и документ (касова бележка с касов бон, фактура, протокол и др.)


При дефектирала стока Вие имате право да заявите рекламация при условие, че:

 • стоката е използвана според предназначението си и инструкциите за употреба;
 • стоката няма следи от нараняване по невнимание, умишлено посегателство или грешна употреба;
 • стоката не е третирана с вещества и препарати, които да предизвикат увреждане на съставните материали или външния вид;
 • стоката е сглобена според инструкциите за сглобяване;
 • притежавате документ (касова бележка с касов бон, фактура, протокол и др.) за покупка или гаранционна карта, издадени от СУХСТРОЙ.


За да предявите искане за рекламация, е необходимо да попълните формуляр за рекламация (Формуляр за връщане и рекламация), като опишете ясно проблема. Ние ще Ви върнем отговор в рамките на 14 календарни дни от подаване на искането. При одобрение, може да избере една от следните компенсации:

 • Възстановяване на сума;
 • Замяна с нов продукт;
 • Връщане за поправка (гаранционни продукти);
 • Замяна с друг продукт.


КАК И КОГА НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕДЯВИТЕ СТОКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ?

 • не притежавате документ (касова бележка с касов бон, фактура, протокол и др.) за покупка или гаранционна карта, издадени от СУХСТРОЙ;
 • рекламацията не е в регламентирания срок по гаранционна карта или по закон;
 • при налична повреда, предизвикана от неправилно или недобросъвестно ползване, съхранение, прекалено високо натоварване или неправилен монтаж;
 • при купена стока в нарушен вид или с липсващи части, заради което сте платили намалена цена;
 • при установяване на следи от използване на химични вещества и препарати, които предизвикват увреждане на съставните материали или външния вид на стоката;
 • продуктът функционира според предназначението си и няма установен дефект или повреда;
 • при повреда на стоката в следствие на опасни климатични условия или природни бедствия.


МОЖЕТЕ ЛИ ДА ВЪРНЕТЕ ЗАКУПЕНА СТОКА ОТ СТРОТЕЛЕН МАРКЕТ И СКЛАД СУХСТРОЙ?

Ние в СУХСТРОЙ обаче правим изключение и заменяме грешно закупени стоки в срок до 7 дни след покупката, без да питаме за причините и при стриктно спазване на следните условия:

 • представяне на документ (касова бележка с касов бон, фактура, протокол и др.) за покупка от нашия строителен маркет или склад;
 • стоката трябва да е в перфектен и неразличим от нов търговски вид и с непокътната опаковка;
 • при връщане на стока, СУХСТРОЙ не възстановява сумата по документа, а извършва замяна с други продукти от портфолиото на фирмата;
 • в случай, че желаете да замените продукт с друг по-евтин, разликата в цената трябва да се използва на момента, като изберете друга стока от нашия строителен маркет.


Ако срокът от 7 дни след покупката е изтекъл, може да подадете искане за връщане, чрез попълване на формуляр за връщане (Формуляр за връщане и рекламация), като опишете ясно причината за връщане. Ние ще Ви върнем отговор, в рамките на 14 календарни дни от подаването му. Имайте в предвид, че при одобрение, сумата не се възстановява, а се прави замяна с друга стока на същата стойност или по-голяма, с доплащане от Ваша страна.


При наличие на обстоятелства, които не са включени или описани в текущите Условия за пазаруване в строителен маркет и склад СУХСТРОЙ, ние си запазваме правото да не приемем дадена стока за замяна, след консултация с длъжностно лице от СУХСТРОЙ.ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И НОРМАТИВНА УРЕДБА

Онлайн решаване на спорове • Закон за защита на потребителите  Закон за задълженията и договорите 
Общи условия за ползване  Поверителност на данни  Доставка и плащане