МЕНЮ
Вашата количка

Калкулатор за изчисляване на разход на боя

1. Мерни единици.

2. Какви са размерите на площта, която искате да боядисате?

Калкулатор за боядисване

3. Области, които няма да се боядисват (напр. прозорци, врати, колони и др.)

Калкулатор за боядисване

4. Слоеве за нанасяне (2 са препоръчителни).

5. Разход на боята за покриване на 1 м2 (в литри) – може да го откриете в описанието на продукта.

КРАЕН РЕЗУЛТАТ: Моля, въведете стойности в полетата.