Най-голямата тежест върху покривната конструкция е натоварването от сняг

 

Изискванията към строителните конструкции, свързани с натоварването от сняг са регламентирани в ЕВРОКОД 1: Въздействия върху строителните конструкции - натоварване от сняг - въведен като БДС EN 1991-1-3:2006. 

 

В част от точките на този стандарт се определят национални предписания към него, които да отчитат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции, опит при определяне на стойностите на натоварванията, причинени от сняг, които да се използват при конструктивното проектиране на сгради и строителни съоръжения на територията на България. Скатният покрив има редица предимства - колкото по-голям е наклонът на покрива, толкова по-малко е натоварването от сняг.

 

Град

St(kN/m²)

Град

St(kN/m²)

Бургас

0,91

Плевен

1,53

Варна

1,11

Пловдив

1,16

В. Търново

1,44

Русе

1,83

Видин

1,96

Силистра

2,20

Враца

1,60

Сливен

0,66

Габрово

1,89

Смолян

1,96

Добрич

1,36

София

1,28

Кърджали

1,09

Ст. Загора

0,94

Кюстендил

1,72

Хасково

1,78

Монтана

1,64

Шумен

1,33

Пазарджик

1,09

Ямбол

0,86

*1 kN = 101.9716 kg

 

Източник: Тондах България ЕООД