Описание

OSB (Oriented Strand Board) е панел, конструиран на дървена основа, състоящ се от стърготини свързани помежду си със синтетична смола. Върху външните слоеве на панела, стърготините обикновенно са надлъжно ориентирани, докато в средните слоеве са разположени напречно.

 

Материал и начин на производство

Дървесните видове, използвани при производството на OSB панелите, включват както иглолистна дървесина като смърч и бор, така и някой широколистни видове. Стърготините се добиват от от трупи, които се режат надлъжно. След сушене се напръскват със свързващо вещество от синтетична смола. Видовете смоли, които обикновенно се използват, включват фенолформалдехид (PF) или изоцианат (PMDI), обогатени с меламин, всички от които са устойчиви на влага свързващи вещества.


В Европа е прието да се използва комбинация от свързващи вещества. В сърцевината на панела обикновенно се използва изоцианат, а в лицевите слоеве формолдехид. Това спомага да намали циклите 
на пресоване на стърготините, като в същото време да придаде ярък вид на повърхността на панела.

 

Външен вид

OSB лесно се идентифицира заради сравнително големите и дълги дървесни стърготини. Основните предимства на панела се дължат на изготовката му, която е пряко свързана с геометрията и разположението на стърготините. Въпреки че OSB се изготвя от едри дървени нишки, повърхността му е относително гладка и това може допълнително да се подобри, чрез шлифоване, като не се губи естетическия характер на плоскостта.

 

Панелите варират в различни цветове от "светло сламено" до "средно кафяво", в зависимост от вида на дървесината, от която са изготвени.

 

 

Приложение

Благодарение на високите механични свойства на стърготините в рамките на панелите, OSB e особенно подходящ за носещи приложения в строителството и се използва широко за подова настилка, покривна настилка и облицовка на стени, но има широко поле и на други приложения. Предлагат се продукти с различни степени на натоварване, размери, свойства и дизайн. OSB e качествен, прецизно конструиран продукт, който може да изпълни всички приложения на шперплата.